Items getagd met Kabelbewerkingsbedrijven

Het opstellen en uitvoeren van hanterings-en overbrengingsprocedures om de met de behandeling en overbrenging van afval verbonden milieurisico's te verminderen, zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor WT Import user
De met de opslag van afval verbonden milieurisico's verminderen door het toepassen van alle technieken vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor WT Import user
Het opstellen en actueel houden van een inventaris van afvalwater- en afgasstromen, als onderdeel van het milieubeheersysteem om de vermindering van emissies naar water en lucht te bevorderen, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor WT Import user
Het toepassen van de technieken omtrent karakterisering en preacceptatie, acceptatie, traceersysteem en inventarisatie, kwaliteitsbeheersysteem voor de output, waarborgen van scheiding, compatibiliteit voor het mengen of vermengen en sortering van af... Import user
Het invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties van afvalbehandeling te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor WT Import user
NOx-emissies uit een terugwinningsinstallatie verminderen door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor PP Import user