Items getagd met NO<sub>x</sub>

Het monitoren van geleide emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor SA Custers Kristof
Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een com... Custers Kristof
NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van beitsen met salpeterzuur (alleen of in combinatie met andere zuren) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR bij warm- en koudwalsen verminderen, door de toepassing van een van de technieken ... Custers Kristof
NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van verwarming voorkomen of beperken en tegelijk de CO-emissies en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR beperken, door ofwel het gebruik van elektriciteit uit fossielvrije energiebron... Custers Kristof