Items getagd met Fysico-chemische behandeling van afval

De fysico-chemische voorzuivering van afvalwater optimaliseren d.m.v. bezinking (o.a. via bezinkingsbekken, lamellenbezinker) of flotatie (d.m.v. lucht) de Ruiter Sheila
De fysico-chemische voorzuivering van afvalwater optimaliseren d.m.v. chemische precipitatie, coagulatie en flocculatie de Ruiter Sheila
De nazuivering van afvalwater optimaliseren d.m.v vast-bed adsorptie (adsorptie met granulaire actief cool)
de Ruiter Sheila
De nazuivering van afvalwater optimaliseren d.m.v. filtratie (zandfiltratie of microfiltratie) de Ruiter Sheila