Biogas-E vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Graaf Karel de Goedelaan 5 (The reactor)
8500
Kortrijk
056 241263
info@biogas-e.be
http://www.biogas-e.be

Omschrijving activiteiten

Biogas-E vzw is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen.

Extra info

Kenniscentrum

Biogas-E vzw wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk.

Biogas-E bereikt zijn doelpubliek via de verspreiding van nieuwsbrieven en publicatie van artikels op eigen website. Twee maal per jaar komt het Biogas-E magazine uit, waarin de belangrijkste topics binnen de sector worden uitgelicht. Jaarlijks publiceert Biogas-E het voortgangsrapport, waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen worden beschreven. Daarnaast tracht Biogas-E met vele andere publicaties en brochures in te gaan op specifieke aandachtspunten en knelpunten binnen de sector.

Netwerking en Vorming

In 2014 startte Biogas-E met een ledenwerking. Dankzij de ledenwerking slaagt Biogas-E erin een netwerk uit te bouwen van de belangrijkste belanghebbenden binnen de biogassector in Vlaanderen. Via lesavonden en excursies tracht Biogas-E exploitanten, leveranciers, overheden, studenten en andere geïnteresseerde samen te brengen voor boeiende discussies omtrent actuele thema’s in de sector. Om het anderhalf jaar organiseert Biogas-E het Vlaams Vergistingsforum, een congres waarin alle relevante thema’s betreffende biogasproductie aan bod komen. Het Vlaams Vergistingsforum is inmiddels een vaste waarde binnen de sector en uniek in zijn soort.

Projectwerking

Biogas-E volgt technologische innovatie op binnen de sector via de coördinatie van en deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Meer informatie over onze lopende en afgelopen projecten is te raadplegen op onze projectpagina.

Beleidsondersteuning

Vanuit onze kennis en ervaring tracht Biogas-E ook de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren. Biogas-E tracht vanuit eigen ervaring en het raadplegen van relevante stakeholders de invloed van wijzigende wetgeving op de sector in te schatten.

Sectoropvolging

Op jaarlijkse basis publiceert Biogas-E een voortgangsrapport waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe in Vlaanderen worden beschreven. De belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie, komen aan bod in het rapport. Het voortgangsrapport is gratis beschikbaar voor onze leden. Niet-leden kunnen het rapport verschaffen tegen betaling.

Eerstelijnshulp en advies

Biogas-E vzw is een neutraal aanspreekpunt waar alle mogelijke partijen welkom zijn voor onafhankelijke informatieverstrekking. Het heeft een dan ook unieke positie binnen de sector en verbindt diverse stakeholders.