Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC)

Bij Ministerieel Besluit (MB) wordt het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC), vastgesteld. Het besluit met de inhoudstabel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De methoden, opgenomen in de voormelde inhoudstabel van het meest recente MB houdende vaststelling van het WAC, moeten steeds toegepast worden, tenzij specifiek vermeld in het besluit.

De rubriek ontwerpmethoden bevat procedures ter info en worden slechts definitief na publicatie van het MB houdende vaststelling van het WAC in het Belgisch Staatsblad.

 

COMPENDIUM VOOR DE MONSTERNEMING, METING EN ANALYSE VAN WATER (WAC)
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
versie 11 april 2017 01/01/2017 WAC updates BS 27 april 2017
versie van 22 december 2015 01/01/2016 WAC updates BS 14 jan 2016
BS 4 juli 2016
versie van 16 december 2014 01/01/2015 WAC updates BS 08 jan 2015
versie van 08 januari 2014 01/01/2014 WAC updates BS 23 jan 2014
versie van 16 april 2013 15/04/2013 WAC updates BS 13 mei 2013
versie van 29 maart 2012 15/04/2012 WAC updates BS 19 apr 2012
versie van 07 januari 2011 10/02/2011 WAC updates BS 31 jan 2011
versie van 22 november 2010 20/12/2010 WAC updates BS 10 dec 2010
versie van 15 april 2009 30/05/2009   BS 20 mei 2009
ONTWERPMETHODEN      
wijzigingen t.o.v. Ministrieel goedgekeurde versie van 11 april 2017   WAC updates