28/02/2023

Compendium WAC - MB 2022 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

analyse
Terug naar artikeloverzicht

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) werd op 27/02/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze versie van het WAC is retroactief in werking getreden op 1 september 2022

Er is ondertussen ook al een volgende versie van het WAC in adviesprocedure nl. WAC MB 2023. Deze trad op 15 januari 2023 in werking.
Het nieuwe compendium WAC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’.
Aan de erkende labo’s wordt gevraagd om vanaf 15 januari 2023 de nieuwe versie (WAC ontwerp MB 2023) toe te passen (art. 34, §5 VLAREL).

De ondertekening en de officiële publicatie in het Staatsblad van WAC MB 2023 volgt later dit jaar. Er is een retroactieve werking voorzien.

Naar aanleiding van de werkgroep Water werden een aantal methoden opnieuw gereviseerd.
Deze methoden zijn terug te vinden in de grijze kolom "Ontwerp" en de wijzigingen worden beschreven in het document Wijzigingen tov Ontwerp MB 2023.