06/09/2022

Nieuwe versie WAC - inwerkingtreding 1 september

analyse
Terug naar artikeloverzicht

Een nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) is, zoals eerder gecommuniceerd, op 1 september 2022 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5 VLAREL). De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium WAC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC). De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2021 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2022’. In dit document vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.

Voor de ringtest water ORKA & BACIL 2022, georganiseerd door de VITO in opdracht van het Departement Omgeving, waarvan het laatste deel in september georganiseerd wordt, moet een erkend laboratorium in de discipline water of een labo dat deze erkenning wenst te behalen de nieuwe versie van het compendium WAC dus toepassen.

 

Verder wensen we u nog te informeren dat er een nieuwe versie van het WAC in opmaak is met als vooropgestelde inwerkingtredingsdatum 15 januari 2023.
De gewijzigde methoden zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’ en in dit document is een overzicht van de wijzigingen terug te vinden.