BREF-studie ferrometaalverwerkende industrie

Deze studie is momenteel in herziening.

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

De laatste stand van zaken over deze herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau.

 

De inhoud van dit document over de verwerking van ferrometalen houdt nauw verband met het document over primair en secundair ijzer en staal waarin de productie van ijzer en staal tot en met het gietproces werd behandeld. Uitgaande van de halffabrikaten gietblokken, plakken, voorgewalste blokken en knuppels komen latere stappen in het productieproces, zoals warm walsen, koud walsen en trekken, continue en discontinue thermische metaalbekleding en de bijbehorende voor- en nabehandeling van de gevormde staalproducten aan bod.

Smederijen en ferrometaalgieterijen maken geen deel uit van dit document en ook elektrolytische bekleding of organische bekleding van staal worden niet besproken.

 

De belangrijkste stappen van continuprocédés die aan bod komen, zijn:

  • Herverhitting en warmtebehandeling van ingevoerde materialen als plakken, voorgewalste blokken, knuppels en gietblokken.
  • Oppervlaktezuivering en voorbereidingsprocessen: machinaal schoonbranden, slijpen, walshuidverwijdering, ontvetten, beitsen
  • Vormen van het staal: blokwalsen, warm walsen, koud walsen, trekken.
  • Processen die resulteren in speciale materiaal- of productkwaliteiten: gloeien, nawalsen /skin-pass-walsen
  • Thermische metaalbekleding en afwerking.

Volgende stappen in het discontinu thermisch bekleden van gefabriceerde staalproducten worden besproken:

  • Oppervlaktevoorbereiding van gefabriceerd staal: ontvetten, spoelen, beitsen, fluxen, drogen.
  • Het aanbrengen van een bekleding van gesmolten metaal.
  • Na behandeling/afwerking: koelen, smeren.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 76 Kb)  |  Conclusies en aanbevelingen (NL - 39 Kb)  |   Volledig rapport (EN - 4.8 Mb - 538 pag.)

GPBV-checklijsten

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van checklijsten. De lijsten zijn opgedeeld per sector.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Walserijen: 29.2.1.1°
  • Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur: 29.5.6.a)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws