BBT voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

metaal-kunststof
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie heeft tot doel binnen de oppervlaktebehandelende sector technieken op te sporen die de milieu-impact beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse Overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie.

De studie is een herwerking en uitbreiding van de oudere BBT-studies ‘Elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten met oplosmiddelen van metalen’ en ‘Thermisch verzinken’. Bij deze herziening werd de nadruk gelegd op de afvalwaterproblematiek van de sector en het wetgevend kader rond thermische reinigingsinstallaties. De conclusies van de BREF voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastics werden hierbij in rekening gebracht.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2008.