26/01/2024

BREF Ferrometaalverwerkende industrie - omzetting van de BBT-conclusies in VLAREM

FMP small
Terug naar artikeloverzicht

In navolging van de publicatie van de BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie (FMP) in het Publicatieblad van de Europese Unie zal VLAREM III uitgebreid worden met bijkomende sectorale voorwaarden voor GPBV-installaties die binnen de scope van de BREF FMP vallen, met name de warmwalsen (20 ton/u), continu dompelverzinken en discontinu verzinken (2 ton/u) en/of oppervlaktebehandeling in een elektrolytisch of chemisch proces (30 m³) als de behandeling wordt uitgevoerd door middel van koudwalsen, draadtrekken of discontinu verzinken. Ook onder de scope vallen koudwalsen of draadtrekken indien het rechtstreeks samenhangt met warmwalsen of continu verzinken, en nuttige toepassing van afgewerkte zuren als het rechtstreeks samenhangt met FMP activiteiten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie vindt u hier. De BREF FMP en de BBT-conclusies zijn terug te vinden via EMIS - BREF FMP.

Voor meer informatie over deze BREF kan u contact opnemen met Sander Vander Aa.