BREF-studie anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren & kunstmest

Dit document richt zich op de volgende categorieën van bijlage I bij de IPPC richtlijn:

4.2 (a)  ammoniak, waterstoffluoride
4.2 (b) waterstoffluoridezuur, fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, oleum
4.3  Fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen.

Hoewel ammoniak, salpeterzuur, zwavelzuur en fosforzuur voornamelijk worden gebruikt voor de downstreamproductie van kunstmest, blijft het toepassingsgebied van dit document niet beperkt tot de productie van 'fertiliser grade' producten. Door bespreking van de hierboven genoemde onderwerpen is dit document ook van toepassing op de productie van synthesegas voor de productie van ammoniak en op de productie van zwavelzuur op basis van SO2-gassen afkomstig van diverse processen, bijv. SO2-gassen van de productie van non-ferrometalen of regeneratie van verbruikte zuren. Specifieke en diepgaande informatie over de productie van non-ferrometalen wordt echter uitvoerig weergegeven in de BREF inzake de non-ferrometaalindustrieën.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 71 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 3.45 Mb - 418 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals gassen: 7.11.2°a)
  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals zuren: 7.11.2°b)
  • Productie van  fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen: 7.11.3°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies