29/11/2022

Kick-off meeting BREF Anorganische bulkchemicaliën

bulkchemicalien
Terug naar artikeloverzicht

De startvergadering van de BREF LVIC (Large Volume Inorganic Chemicals) vond plaats als hybride meeting te Sevilla en online van 24 tot 28 oktober 2022. Meer dan 70 leden van de Technische Werkgroep (vertegenwoordigers lidstaten, bedrijven en milieuorganisaties) namen ter plaatse deel, en meer dan 60 online.

Dit is een herziening van de BREF's LVIC-AAF en LVIC-S uit 2007. Tijdens deze vergadering werden de scope, key environmental issues, structuur van de BREF, toegepaste processen en technieken, en de informatieverzameling besproken. De leden van de TWG hadden hierover in april 2022 reeds de 'initial positions' (standpunten) ingediend.

België werd tijdens de startvergadering vertegenwoordigd door Annelies Baert (Departement Omgeving) en Sander Vander Aa (VITO).

Op de startvergadering werd beslist om de scope af te stemmen op de activiteiten uitgesloten van de scope van de BREF WGC (Afgasbehandeling in de chemische sector). Verder werd verduidelijkt dat de productie van calciumchloride via andere processen dan als bijproduct van natriumcarbonaat en de productie van kaliumsulfaat mee worden opgenomen in de scope van de BREF LVIC.

Daarnaast werd tijdens deze vergadering beslist om twee bijkomende online workshops te organiseren (timing nog te bepalen):

  • voorbereiding van de opmaak questionnaire: relevante contextuele informatie die verzameld dient te worden tijdens de data-verzameling om te garanderen dat de verzamelde data over verschillende parameters (waaronder energie) geschikt zijn voor hun doel;
  • waterstofproductie

De voorlopige timing van de komende mijlpalen ziet eruit als volgt:

  • 2023: workshops voorbereiding van questionnaire ontwikkeling & waterstofproductie
  • 05/2023: workshop ter afronding van de questionnaire &  vervollediging selectie well-performing installations
  • 06/2023: deadline voor het aanleveren van 'bulk informatie' door leden van de Technische Werkgroep, zijnde informatie over toegepaste processen en technieken, over kandidaat BBT en technieken in opkomst
  • 07/2023: uitsturen van de questionnaires
  • 11/2023: deadline indienen questionnaires
  • Q2 2024: eerste draft herziene BREF LVIC

Het officiële verslag van de startvergadering is terug te vinden op de website van het EIPPCB.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Sander Vander Aa.