14/03/2022

BREF LVIC Call for Initial Positions

bulkchemicali├źn
Terug naar artikeloverzicht

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF LVIC (Large Volume Inorganic Chemicals).

Dit is een herziening van de BREF LVIC-AAF en LVIC-S uit 2007. De activiteiten waarop de herziening van toepassing zijn, zijn een aantal anorganische chemische productieprocessen welke deel uitmaken van activiteiten die vermeld worden onder 4.2 (a), 4.2 (b), 4.2 (d), 4.2 (e) and 4.3 in Bijlage I van de RIE.

Standpunten over scope, aanpak en aandachtspunten, kunnen tot 22 April 2022 overgemaakt worden aan het IPPC Bureau. In opdracht van en in samenwerking met GOP bereidt het BBT-kenniscentrum het Belgische initieel standpunt voor.

Indien u meer informatie wenst over de call for initial positions of over de herziening van de BREF LVIC dan kan u contact opnemen met Benjamin Horemans.