BREF-studie economische aspecten en cross-media-effecten

digitaal
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel om de beste beschikbare technieken vast te stellen in het kader van de IPPC-richtlijn. Het concept van BBT houdt rekening met de te verwachten kosten en baten van maatregelen en is bedoeld ter bescherming van het milieu als geheel, om te vermijden dat er door het oplossen van een bepaald milieuprobleem nieuwe en nog ernstigere problemen ontstaan.

BBT in algemene zin worden vastgesteld in een overleg met groepen belanghebbenden (technische werkgroepen TWG's). In dit horizontale BREF-document wordt een aantal richtsnoeren beschreven die samen of gecombineerd kunnen worden gebruikt om te helpen bij besluitvorming rond de vaststelling van BBT. Het is de bedoeling dat de richtsnoeren helpen bij de oplossing van meningsverschillen over BBT-besluiten door de nodige structuur in de discussie te brengen.

De in dit document beschreven methodes helpen de gebruiker zowel de ecologische als de economische gevolgen van de invoering van nieuwe milieutechnieken ter ondersteuning van de IPPC-richtlijn te evalueren en uiteen te zetten. Bij deze methoden staat transparantie steeds centraal, zodat elk deel van het proces kan worden geverifieerd of gevalideerd.

De aangereikte methodes bieden ondersteuning bij:

  • een evaluatie van de cross-media-effecten van milieumaatregelen. Dit om uit een reeks van milieutechnieken die technieken te kunnen selecteren die het meest doeltreffend zijn om tot een hoog algemeen niveau van milieubescherming te komen.
  • kostenberekening en presentatie van de kosten op een doorzichtige wijze
  • het bepalen van de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen door afweging van de economische kosten van de toepassing van een techniek tegen het hieraan verbonden milieuvoordeel
  • het beoordelen van de economische haalbaarheid van een milieutechniek

Sommige van de grondbeginselen van de richtlijn worden ook in dit document besproken voor zoverre zij verband houden met de economische aspecten van BBT en een holistische benadering van het milieu (cross-media-effecten).