15/01/2019

BREF SA call for initial positions

slachthuis
Terug naar artikeloverzicht

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SA (Slaughterhouses and Animal By-Products Industry). Dit is een herziening van de BREF SA uit 2005.

De activiteiten waarop de herziening van toepassing is, zijn de exploitatie van slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 t per dag geslachte dieren en de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 t per dag (zoals vermeld in de IED-bijlage I, 6.4.a en 6.5). Standpunten over scope, aanpak en aandachtspunten, kunnen tot 15 februari 2019 overgemaakt worden aan het IPPC Bureau. In opdracht van en in samenwerking met GOP bereidt het BBT-kenniscentrum het Vlaams / Belgische initieel standpunt voor.

Indien u meer informatie wenst over de call for initial positions of over de herziening van de BREF SA dan kan u contact opnemen met An Derden of Kristof Custers.