BBT-studie slachthuizen

slachthuis
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport wil voor varkens-, runder- en pluimveeslachthuizen technieken opsporen die de milieu-impact maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving.

De slachthuissector staat in Vlaanderen vooral gekend omwille van de afvalwater- en geurproblematiek. Daarom gaat deze studie in de eerste plaats na welke lozingsnormen voor de sector haalbaar zijn door toepassing van de BBT en dit zowel op het gebied van procesvoering als afvalwaterzuivering. Een tweede aandachtspunt zijn geurbehandelingsmaatregelen. Daarnaast wordt ook de maximaal vereiste hoeveelheid hoogkwalitatief (grond)water die slachthuizen na toepassing van BBT nog nodig hebben, ingeschat.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2003.