06/06/2023

Finale draft beschikbaar herziening BREF slachthuizen, dierlijke bijproducten en eetbare co-producten (SA)

slachthuis
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de herziening van de BREF SA (slachthuizen, dierlijke bijproducten en eetbare co-producten) werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/news/bref-news-138 (maart 2023).

Op de bijeenkomst van het Artikel 13 Forum (22/05/2023) zal een advies gegeven worden over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.