19/12/2023

BBT-conclusies voor slachthuizen, dierlijke bijproducten en eetbare co-producten gepubliceerd

slachthuizen
Terug naar artikeloverzicht

Op 11/12/2023 werden de BBT-conclusies van de BREF slachthuizen en verwerkers van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten (SA) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het besluit in het Publicatieblad is te raadplegen via deze link.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de exploitatie van slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag karkassen, en de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag, respectievelijk punten 6.4 en 6.5 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU. Daarnaast zijn de BBT-conclusies ook van toepassing op specifieke activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de hoger vermelde activiteiten, onder andere: de verwerking van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten (zoals rendering, vetsmelten, verwerking van veren, vismeel- en visolieproductie, bloedverwerking en vervaardiging van gelatine), de verbranding van vlees- en beendermeel en/of dierlijk vet, de verbranding van onaangenaam geurende gassen, de verbranding van karkassen, de conservering van huiden en vellen, de behandeling van darmen en ingewanden, en compostering en anaerobe vergistering, voor zover de activiteiten rechtstreeks verband houden met de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen.

De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link.