02/10/2020

Workshop data assessment BREF SA

Slachthuis
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van de herziening van de BREF SA werd een questionnaire opgesteld door het EIPPCB voor data collectie. Deze questionnaire heeft als doel data te verzamelen en achtergrondinformatie aan te leveren voor de Key Environmental Issues (KEI) en werd begin 2020 naar de well performing installations verstuurd en door hen ingevuld. Tijdens de online data assessment workshop van 28-29/09/2020 werden hiaten en onduidelijkheden in questionnaires van de Member States overlopen en bediscussieerd. Het EIPPCB zal nu de data verder verwerken en een eerste draft (D1) opmaken die gepland staat voor Q2 van 2021.