25/11/2021

Eerste draft BREF SA beschikbaar

slachthuis
Terug naar artikeloverzicht

De eerste draft van de BREF Slaughterhouses, Animal By-products and Edible Co-products Industries (SA) is beschikbaar.

Het integrale document D1 (07.2021), inclusief voorstel van BBT-conclusies, is terug te vinden via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

De leden van de technische werkgroep (TWG) hebben tot 15 oktober 2021 opmerkingen kunnen overmaken aan het IPPC Bureau. In nauwe samenwerking met de afdeling GOP, en in overleg met de Belgische milieuadministraties en sectorfederaties heeft de lidstaat België hiertoe 81 opmerkingen geformuleerd, het merendeel met betrekking tot Hoofdstuk 5 (BBT-conclusies).

Het IPPC Bureau gaat nu aan de slag met het verwerken van de opmerkingen van alle leden van de TWG, en voorziet een update (finale draft) in Q2-Q3 2022.

Indien u meer informatie wenst over de BREF SA of opmerkingen hebt bij de draft, kan u contact opnemen met Kristof Custers.