Compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) - versie 2020

Gearchiveerde versie BAM: Ministerieel goedgekeurde versie van 2020

Het huidige Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) kan u hier raadplegen.

 

DEEL 1. BODEM

BAM deel 1/00

Toepassingsgebied

06/2010
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad + Erratum 06/2010
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010

DEEL 2. VEEVOEDERS

BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 03/2019
BAM deel 2/01 Bemonstering 03/2019
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 03/2019
BAM deel 2/03 Vochtgehalte 03/2019
BAM deel 2/04 Totale fosfor 03/2019
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 03/2019
BAM deel 2/20 Rapportering 03/2019

DEEL 3. VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

BAM deel 3/00

Toepassingsgebied

03/2019
BAM deel 3/01-A Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport 03/2019
BAM deel 3/01-B Bemonstering bij mesttransport 03/2019
BAM deel 3/01-C Bemonstering van een mestopslag 03/2019
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling 03/2019
BAM deel 3/03 Drogestofgehalte 03/2019
BAM deel 3/04 Totale fosfor 03/2019
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 03/2019
BAM deel 3/06 Totale stikstof 03/2019
BAM deel 3/20 Rapportering 03/2019

DEEL 4. VASTE DIERLIJKE MEST

BAM deel 4/00

Toepassingsgebied

03/2019
BAM deel 4/01-A Vaste mest - bemonstering 03/2019
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest - bemonstering 03/2019
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling 03/2019
BAM deel 4/03 Drogestofgehalte 03/2019
BAM deel 4/04 Totale fosfor 03/2019
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 03/2019
BAM deel 4/06 Totale stikstof 03/2019
BAM deel 4/20 Rapportering 03/2019

DEEL 7. VERWERKTE MEST

BAM deel 7/00

Toepassingsgebied

03/2019
BAM deel 7/01 Bemonstering 03/2019
BAM deel 7/02

Monstervoorbehandeling

03/2019
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 03/2019
BAM deel 7/04

Detectie van Enterococcaceae

03/2019
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella 03/2019
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 03/2019
BAM deel 7/20 Rapportering 03/2019

DEEL 8. RAPPORTERING

BAM deel 8/01

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen

03/2019
BAM deel 8/02 Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen 07/2020
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 03/2019