Gearchiveerde versies BAM

Hieronder kan u het huidige compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden. Het BAM wordt ministerieel goedgekeurd. De inhoudstabel en de datum van inwerkingtreding van het BAM worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

TOE TE PASSEN BAM DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE BELGISCH STAATSBLAD
goedgekeurde versie van juli 2021 01/09/2021 BAM-updates BS 30 juli 2021

 

Hieronder kan u de vorige versies van het BAM terugvinden.

 

COMPENDIUM BEMONSTERINGS- EN ANALYSEMETHODES VOOR MEST, BODEM EN VEEVOEDER (BAM)

VORIGE VERSIES BAM DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE BELGISCH STAATSBLAD
goedgekeurde versie van oktober 2020 16/10/2020 BAM-updates BS 16 oktober 2020
goedgekeurde versie van juli 2019 01/11/2019 BAM-updates BS 18 juli 2019
goedgekeurde versie van 14 januari 2011 03/03/2011 geen inhoudelijke aanpassingen BS 21 februari 2011
goedgekeurde versie van juni 2010 01/10/2010   BS 11 augustus 2010