08/05/2024

Publieke consultatie nieuwe versie compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

luchtbehandeling
Terug naar artikeloverzicht
Inspraakperiode loopt van 7 mei 2024 tot en met 31 mei 2024

 

Over dit dossier

Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving (bv. VLAREM II en VLAREM III). De laatste versie van dit compendium is op 15 januari 2024 in werking getreden. Ten gevolge van internationale en Vlaamse ontwikkelingen en recent onderzoek zal dit compendium opnieuw aangepast worden.

Op de website https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/lucht-gop/compendium-luc zijn de methoden die gewijzigd worden ten opzichte van het huidige compendium terug te vinden in de kolom ‘ONTWERP’. Er is een begeleidend document met een overzicht van de wijzigingen beschikbaar.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Opmerkingen op de nieuwe ontwerpversie van het compendium LUC kunnen tot en met 31 mei 2024 per e-mail bezorgd worden aan het referentielaboratorium VITO via els.kenis@vito.be.

Na evaluatie van de opmerkingen zal een nieuwe versie van het compendium voorgelegd worden voor ministeriële goedkeuring.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid