BREF-studie Textiel

Deze studie is momenteel in herziening.

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

De laatste stand van zaken over deze herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau.

 

Dit document heeft betrekking op de industriële activiteiten vermeld in paragraaf 6.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn, namelijk

6.2 Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.

De textielindustrie bestaat uit een groot aantal subsectoren, die de gehele productiecyclus bestrijken, van de productie van grondstoffen (kunstvezel) tot halffabrikaten (garen, geweven stoffen en breigoed met hun veredelingsprocessen) en eindproducten (tapijten, woningtextiel, kleding en textiel voor industriële toepassingen). Omdat dit document zich beperkt tot activiteiten die natte processen omvatten, richt het zich op de volgende drie subsectoren: wolwassen, textielveredeling (met uitzondering van vloerbedekking) en de tapijtsector.

De textielketen begint met de productie of oogst van ruwe vezel. De zogeheten "veredelingsprocessen" (dat wil zeggen, voorbehandelen, verven, bedrukken, afwerken en coaten, met inbegrip van wassen en drogen) vormen de hoofdmoot van de toegepaste processen en technieken in dit BREF-document. Ook voorafgaande processen, zoals kunstvezelfabricage, spinnen, weven, breien, enzovoort, worden in dit document in het kort beschreven, omdat ze een grote invloed kunnen hebben op de milieueffecten van de daaropvolgende natte activiteiten. De veredelingsprocessen kunnen in verschillende stadia van het productieproces plaatsvinden (dat wil zeggen, op doek, garens, losse vezels, enz.), waarbij de volgorde van de behandelingen zeer variabel is en afhankelijk van de eisen van de eindgebruiker.

Het voornaamste milieuprobleem in de textielindustrie vormt de hoeveelheid water die wordt geloosd, en de chemische belasting die het met zich meevoert. Andere belangrijke problemen zijn het energieverbruik, emissies naar de lucht, vaste afvalstoffen en geur.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 179 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 8740 Kb - 626 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • De voorbehandeling of het verven van textielvezels of textiel: 41.10.

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws