BBT voor textielveredeling

textiel
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In dit BBT-rapport worden de Beste Beschikbare Technieken aangegeven om de milieu-effecten binnen de textielveredeling te minimaliseren door preventie, procesgeïntegreerde maatregelen, maatregelen voor hergebruik van afvalstromen en end-of-pipe technieken. De belangrijkste milieu-impact van de sector zijn de emissies naar water, omdat in de veredeling meestal natte processen toegepast worden. Luchtemissies zijn voornamelijk het gevolg van het gebruik van solventen in het bedrukken en aanbrengen van backinglaag voor tapijt.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 1998.