BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater

textiel
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In dit BBT-rapport worden de beste beschikbare technieken geselecteerd om de emissies van micropolluenten via het afvalwater van textielbedrijven te beperken en/of te voorkomen. De studie is gericht op textielbedrijven die veredelingsactiviteiten toepassen en daarvoor gebruik maken van broomhoudende vlamvertragers (Deca-BDE, HBCD), antimoontrioxide (Sb2O3), perfluortensiden (PFOS en PFOA), nonylfenolen (NFn) en/of nonylfenolethoxylaten (NFE), en op textielbedrijven die te maken hebben met de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) (al dan niet in hulpstoffen).
In het totaal zijn er in de BBT-studie ongeveer 20 technieken weerhouden als BBT. De BBT-selectie in deze studie is o.a. gebaseerd op de BREF for the Textiles Industry (2003) en vult de bestaande Vlaamse BBT-studie voor de textielindustrie (1998) aan.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2010.