26/09/2019

Workshop data assessment BREF TXT

textiel
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van de herziening van de BREF TXT werden Well Performing Installations (WPI) GPBV-bedrijven gericht bevraagd aan de hand van een vragenlijst (Q) met het oog op het verzamelen van data en achtergrondinformatie voor Key Environmental Issues (KEI).

Momenteel heeft het EIPPCB een eerste analyse uitgevoerd op basis van de aangeleverde data. Tijdens de workshop data assessment op 1-2/10/19 in Sevilla zal het EIPPCB de gevolgde werkwijze en eerste analyse resultaten voorstellen aan de leden TWG. Eventuele hiaten en onduidelijkheden in specifieke Q's zullen ook bediscussieerd worden. Deze items zullen vervolgens meegenomen worden bij de update van de Q's en verdere data-analyse.

Meer informatie kan u bekomen door contact op te nemen met An Derden