20/12/2022

BBT-conclusies voor voor de textielindustrie gepubliceerd

textiel
Terug naar artikeloverzicht

Op 20/12/2022 werden de BBT-conclusies van de BREF Textiles Industry (TXT) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het besluit in het Publicatieblad is te raadplegen via deze link.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (punt 6.2 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU). Daarnaast zijn de BBT-conclusies ook van toepassing op specifieke activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de hoger vermelde activiteiten, onder andere coating, chemisch reinigen, weefselproductie, finishing, laminatie, bedrukken, zengen, carboniseren van wol, vollen van wol, spinnen van vezels (met uitzondering van kunstvezels) en wassen of spoelen bij verven, bedrukken of finishen.

De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link.