18/09/2018

BREF Textiel: voorbereiding voor de bevraging van 'well performing installations' gestart

textiel
Terug naar artikeloverzicht

Tijdens de kick-off meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF textiel (BREF TXT, juni 2018) werd o.a. afgesproken dat er een vragenlijst (Q) zal worden opgemaakt voor het verzamelen van data en achtergrondinformatie voor Key Environmental Issues (KEI) via een gerichte bevraging van Well Performing Installations (WPI) GPBV-bedrijven.

Momenteel is een eerste draft versie van deze Q beschikbaar. Tijdens de workshop Q op 15 en 16/11/18 in Sevilla zal deze Q gefinaliseerd worden door het EIPPCB in nauwe samenwerking met de leden TWG.

In parallel met de bevraging van de WPI zal ook bulkinformatie verzameld worden (bv. nieuwe kandidaat-BBT en/of kandidaat-ET) en zullen een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd worden.

Meer informatie kan u bekomen door contact op te nemen met An Derden.