23/03/2022

Finale draft BREF Textiles Industries beschikbaar

textiel
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de herwerkte BREF TXT (Textiles Industry) werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/TXT_Final_draft_B-W.pdf (maart 2022).

Op de bijeenkomst van het Artikel 13 Forum (10-11/05/2022) zal een advies gegeven worden over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.