22/05/2018

Kick-off-meeting BREF TXT

Textiel
Terug naar artikeloverzicht

Van 12-15 juni 2018 zal de kick-off-meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF textiel doorgaan in Sevilla.

Doel van deze vergadering zal zijn het vastleggen van de scope en de KEI voor de activiteiten waarop deze herziening van toepassing is, met name voorbehandeling (bewerkingen zoals wassen, bleken, merceriseren) of verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (zoals vermeld in de IED-bijlage I, 6.2). De discussies zullen gevoerd worden aan de hand van een Background Paper (BP) die het EIPPCB heeft opgesteld. In nauwe samenwerking met het departement omgeving en VMM zal het BBT-kenniscentrum van VITO de deelname aan deze vergadering voorbereiden met focus op het eerder overgemaakt TWG BE initieel standpunt.

Indien u meer informatie wenst over de acties in voorbereiding van deze startvergadering of over de herziening van de BREF TXT in het algemeen, dan kan u contact opnemen met An Derden