09/11/2021

Finale vergadering technische werkgroep (TWG) BREF Textiel

textiel
Terug naar artikeloverzicht

De finale vergadering van de technische werkgroep (TWG) van de BREF Textiel (TXT) (7 online sessies, 25 mei - 11 juni 2021) had als doel om de BBT-conclusies een laatste keer inhoudelijk te bediscussiëren.

Bijzondere aandacht is gegaan naar de BBT-GEN's (water- en luchtemissies) en BBT-GMPN's (o.a. specifieke water- en energieverbruiken). Maar ook het chemisch managementplan en substitutiemogelijkheden voor milieuhinderlijke stoffen (o.a. PFAS) werden grondig bediscussieerd, zo ook de interactie met o.a. de REACH- en POP's-regelgeving en het HAZBREF-project
Ondertussen heeft het EIPPCB ook een uitgebreide analyse uitgevoerd van de afwijkende standpunten die de leden TWG ingediend hebben na de finale vergadering. Twee door België ingediende split views werden ontvankelijk verklaard en zullen mee opgenomen worden in de concluding remarks in de BREF. Dit betreft (1) BBT 19 & de BBT-GEN voor antimoon (tegen de voetnoot voor uitzondering voor polyester en modacryl verven) en (2) BBT 16 ivm de vraag voor een bijkomende BBT-conclusie mbt de substitutie van PFAS.

Gezien de uitgebreide discussies tijdens de finale vergadering ivm de substitutie van gebromeerde vlamvertragers en ftalaten (gezamenlijke splitview van AT, BE, DE, DK, FI, SE, EEB, echter niet weerhouden) zal hierover ook een paragraaf worden opgenomen in de concluding remarks.

De prefinale draft van de BREF TXT is beschikbaar sinds 05/10/2021.  Volgens de huidige planning van het EIPPCB zal de finale draft eind 2021 gepubliceerd worden en voorgelegd worden aan het Artikel 13 Forum (2022).

Meer informatie kan u bekomen door contact op te nemen met An Derden.