BREF-studie anorganische bulkchemicaliën - vast en overig

Dit referentiedocument voor de beste beschikbare technieken (BREF) in de sector anorganische bulkchemicaliën - vaste stoffen en andere (LVIC-S), is verwant aan de BREF's voor chloor-alkali, anorganische bulkchemicaliën ammoniak, zuren en kunstmest en anorganische fijnchemicaliën.Er bestaat in feite geen homogene en strikt gedefinieerde LVIC-S-industrie en er bestaan geen duidelijke grenzen tussen de hierboven genoemde vier groepen anorganische chemische industrieën en de vier bijbehorende BREF's.
Het toepassingsgebied van dit document is in principe van belang voor de industriële activiteiten die worden besproken in bijlage I bij de IPPC-richtlijn (96/61/EG), paragraaf 4.2. 'Chemische installaties voor de productie van anorganisch-chemische basisproducten, in het bijzonder activiteiten besproken in paragraaf 4.2.d en 4.2.e.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 73 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 6052 Kb - 712 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals zouten: 7.11.2°d)
  • Productie van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen: 7.11.2°e)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies