BREF-studie afvalverbranding

De BREF Afvalverbranding (Waste Incineration) heeft betrekking op installaties die specifiek bestemd zijn voor de verbranding (inclusief vergassing en pyrolyse) van afvalstoffen. Co-verbranding van afvalstoffen, b.v. in de cementindustrie of in elektriciteitscentrales, valt niet onder het toepassingsgebied van deze BREF.

De BREF beschrijft enerzijds een aantal algemene BBT die van toepassing zijn op alle afvalverbrandingsinstallaties, ongeacht het type afvalstof. Daarnaast worden ook specifieke BBT gegeven die van toepassing zijn op afvalverbrandingsinstallaties die uitsluitend of in hoofdzaak één van volgende types afvalstoffen verwerken:

  • huishoudelijk afval
  • voorbehandeld of geselecteerd huishoudelijk afval (inclusief RDF)
  • gevaarlijk afval
  • afvalwaterzuiveringsslib
  • medisch afval


De studie als PDF downloaden : BBT- conclusies   |  Samenvatting (NL - 100 Kb)   |  Volledig rapport (versie 2019) 

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: 2.4.1.a)-k)
  • De verwijdering of nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen: 2.4.2.a)2.4.2.b)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies