BREF-studie afvalverbranding

Deze studie is momenteel in herziening.

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

De laatste stand van zaken over deze herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau.

 

De BREF Afvalverbranding (Waste Incineration) heeft betrekking op installaties die specifiek bestemd zijn voor de verbranding (inclusief vergassing en pyrolyse) van afvalstoffen. Co-verbranding van afvalstoffen, b.v. in de cementindustrie of in elektriciteitscentrales, valt niet onder het toepassingsgebied van deze BREF.

De BREF beschrijft enerzijds een aantal algemene BBT die van toepassing zijn op alle afvalverbrandingsinstallaties, ongeacht het type afvalstof. Daarnaast worden ook specifieke BBT gegeven die van toepassing zijn op afvalverbrandingsinstallaties die uitsluitend of in hoofdzaak één van volgende types afvalstoffen verwerken:

  • huishoudelijk afval
  • voorbehandeld of geselecteerd huishoudelijk afval (inclusief RDF)
  • gevaarlijk afval
  • afvalwaterzuiveringsslib
  • medisch afval


De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 100 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 10.199 Kb - 638 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is in hoofdzaak relevant voor activiteiten die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Verbranding van afvalstromen > 50 ton/jaar: 2.3.4.1
  • Verbranding van huishoudelijk of vergelijkbaar afval: 2.3.4.4
  • Verbranding van gevaarlijke afvalstoffen > 10 ton/dag: 2.3.8 D10
  • Verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen > 50 ton/dag: 2.3.9

Andere relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies