14/07/2014

BREF WI (waste incineration) – start herziening – opmaak wensenlijst

afvalverbranding
Terug naar artikeloverzicht

Het EIPPCB is gestart met de herziening van de BREF WI. De scope van de BREF WI (2006) omvat o.a. activiteiten m.b.t. afvalverbranding, -pyrolyse en -gasificatie. De leden van de technische werkgroep (TWG) kunnen momenteel de wensen vanwege hun lidstaat en/of achterban aan het EIPPCB overmaken.

Het BBT-kenniscentrum is in opdracht van LNE-AMV bezig met de opmaak van de pretoetsingsnota voor de BREF WI. In deze nota werd een toetsing van de Vlaamse milieuvergunningsvoorwaarden aan de BBT uit de BREF WI (versie 2006, terug te vinden via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) uitgevoerd. De conclusies van deze nota zullen gebruikt worden als basis om het Vlaams standpunt voor de herziening van de BREF WI voor te bereiden en bij het opstellen van de wensenlijst vanwege TWG BE (deadline 12/09/2014).
De afvalverbrandingssector wordt via de Europese sectorfederaties vertegenwoordigd in de TWG. Indien gewenst, kan u uw wensen kenbaar maken aan het BBT-kenniscentrum van VITO (ten laatste op 01/09/2014). Indien deze in lijn liggen met de wensen en standpunten van de Vlaamse milieuadministraties kunnen deze eveneens mee overgemaakt worden aan het EIPPCB.
De kick-off meeting van de BREF WI zal vermoedelijk in december 2014 doorgaan.

Meer informatie is beschikbaar bij Philip Marynissen.