04/04/2022

Omzetting BBT-conclusies voor afvalverbranding: wijziging besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en titel III van het VLAREM

Verbranding
Terug naar artikeloverzicht

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM). Het gaat om de toevoeging van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalverbranding.

Zie documenten Ministerraad van 1 april 2022: 

 

Bron: Beslissingen Ministerraad van 01 april 2022