BBT voor de behandeling van bodemas van huisvuilverbranding

bodemas-huisvuilverbranding
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie schetst een kader  voor overheid en industrie om het gebruik van bodemasgranulaten afkomstig van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval (HVVI) in Vlaanderen te normeren en verder uit te bouwen.

De studie biedt een overzicht van de beschikbare behandelingssystemen voor HVVI-bodemas (in binnen- en buitenland) en van de technieken om de impact van deze installaties op het milieu te beperken. Een belangrijke milieudoelstelling bij de opwerking van bodemas is naast het verkrijgen van een herbruikbaar bodemasgranulaat ook de optimale terugwinning van metalen. De verschillende technieken (zowel stand-alone als nageschakelde technieken) voor droge en natte behandeling, alsook naverbranding en verglazing van bodemas worden bekeken. We bespreken hoe een combinatie van deze technieken kan leiden tot een optimaal behandelingsconcept.
De technieken en concepten worden geëvalueerd volgens hun technische haalbaarheid, milieu-impact en economische haalbaarheid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2007.