Wanneer affakkelen onvermijdelijk is, emissies naar lucht afkomstig van fakkels verminderen door het correct ontwerp van affakkelinstallaties en monitoring en registratie als onderdeel van het fakkelbeheer, zoals vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusi...

Terug naar het overzicht

Wanneer affakkelen onvermijdelijk is, emissies naar lucht afkomstig van fakkels verminderen door het correct ontwerp van affakkelinstallaties en monitoring en registratie als onderdeel van het fakkelbeheer, zoals vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren