Items getagd met SO<sub>x</sub>

Het monitoren van geleide emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor SA Custers Kristof
Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een com... Custers Kristof
Emissies naar lucht van stof, zuren (HCl, HF, H2SO4) en SOx afkomstig van het beitsen bij warmwalsen, koudwalsen, continu dompelverzinken en draadtrekken verminderen, door het gebruik van technieken a) of b) in combinatie met techniek c), zoals verme... Custers Kristof