20/11/2014

Kick-off meeting BREF Food, Drink and Milk Industries

eten
Terug naar artikeloverzicht

De kick-off meeting in het kader van de herziening van deze BREF ging door in Sevilla van 27-30/10/14.

Deze vergadering resulteerde in het bereiken van overeenstemming mbt de belangrijkste zaken waarop de herziening van de BREF FDM zich zal richten, inclusief de scope van de BREF en de BBT-conclusies, de belangrijkste milieuproblemen waarop de dataverzameling zich dient te richten en het type en formaat van de gegevens / informatie die nodig is voor de beoordeling van de milieuvriendelijke technieken. Verder werden globale discussies gevoerd over de initiële posities van de leden van de technische werkgroep (TWG).

An Derden (VITO) en Jan-Willem Barbier (LNE-AMV) namen als vertegenwoordigers van de lidstaat België deel aan deze vergadering (link naar verslag MR (10.2014)). Op 25/11/14 zal een vergadering plaatsvinden met de leden bc (milieuadministraties en sector) om de resultaten van de startvergadering terug te koppelen, Vlaamse GPBV-voedingsbedrijven te selecteren die in aanmerking komen voor de dataverzameling en verder concrete afspraken te maken voor een actieve deelname aan de herziening van deze BREF.