06/05/2014

BREF FDM (food drink and milk industries) – start herziening – opmaak wensenlijst

voeding
Terug naar artikeloverzicht

Het EIPPCB is gestart met de herziening van de BREF FDM. De scope van deze BREF is vastgelegd volgens RIE, bijlage 1, met name activiteit 6.4.b i), ii), iii) en 6.4.c) (zie hier). De leden van de technische werkgroep (TWG) kunnen momenteel de wensen vanwege hun lidstaat en/of achterban aan het EIPPCB overmaken.

Het BBT-kenniscentrum heeft in opdracht van LNE-AMV de pretoetsingsnota voor de BREF FDM opgesteld. In deze nota werd een toetsing van de Vlaamse milieuvergunningsvoorwaarden aan de BBT uit de BREF FDM (versie 2006, terug te vinden via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) uitgevoerd. De conclusies van deze nota zullen gebruikt worden als basis om het Vlaams standpunt voor de herziening van de BREF FDM voor te bereiden en bij het opstellen van de wensenlijst vanwege TWG BE (deadline 30/05/2014).

De voedingssector wordt via de Europese sectorfederaties vertegenwoordigd in de TWG. Indien gewenst, kan de Vlaamse voedingssector ook hun wensen kenbaar maken aan het BBT-kenniscentrum van VITO (ten laatste op 15/05/2014). Indien deze in lijn liggen met de wensen en standpunten van de Vlaamse milieuadministraties kunnen deze eveneens mee overgemaakt worden aan het EIPPCB.

De kick-off meeting van de BREF FDM zal vermoedelijk in september 2014 doorgaan.

Meer informatie is beschikbaar via an.derden@vito.be.