21/03/2022

BREF Food drink and milk industries - omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie

etenswaren
Terug naar artikeloverzicht

In navolging van de publicatie van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie in het Publicatieblad van de Europese Unie (dd. 4/12/2019) zal VLAREM III uitgebreid worden met bijkomende sectorale voorwaarden voor GPBV-installaties die binnen de scope van de BREF FDM vallen, met name de bewerking en verwerking van dierlijke of plantaardige grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder, en de bewerking en verwerking van melk.

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie vindt u hier.

De BREF FDM en de BBT-conclusies zijn terug te vinden via EMIS - BREF FDM.

Voor meer informatie over deze BREF kan u contact opnemen met An Derden.