10/12/2019

BBT-conclusies voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie gepubliceerd

Terug naar artikeloverzicht

Op 4 december 2019 werden de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de bewerking en verwerking van dierlijke of plantaardige grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder, en op de bewerking en verwerking van melk. Enkel inrichtingen die de capaciteitsdrempels, vermeld in de paragraaf 'toepasbaarheid' van de BBT-conclusies, overschrijden, vallen binnen het toepassingsgebied.

Hierbij de link naar het besluit in het Publicatieblad.
De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link