BBT-studie voor dranken

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder in de drankensector te voorkomen of te beperken, alsmede het BBT advies daaromtrent. Naast een BBT-selectie, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie) Speciale aandacht gaat naar de productie van mout, bier, gedistilleerde alcoholische dranken, wijn en niet-alcoholische dranken. De belangrijkste milieu-items voor de Vlaamse drankenindustrie zijn water en afvalwater, energie, afval/nevenstromen en lucht/geur/stof. Overige bestudeerde milieu-items zijn: bodem, geluid/trillingen en chemicaliën.