BBT voor de aardappel-, groenten- en fruitverwerkende nijverheid (AGF)

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie is een herziening van de BBT-studie voor de groenten- en fruitverwerkende nijverheid (1999). In de herziening worden de processen en de milieu-impact van het verwerken van aardappelen, groenten en fruit beschreven. De impact situeert zich op het vlak van water- en energiegebruik en het lozen van nutriënten in het afvalwater. Daarnaast bevat de studie een overzicht en beschrijving van kandidaat BBT. Deze technieken kunnen een positieve impact hebben op grondstoffen-, energie- en watergebruik, lozen van verontreinigingen of hinder van de AGF bedrijven.

Hoofdstuk 6, waarin aanbevelingen voor VLAREM geformuleerd zijn, focust zich op de aardappel- en groenten verwerkende nijverheid. Voor de verschillende activiteiten en deel-activiteiten werden aparte BBT-GEN uitwerkt.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2014.

 

Presentatie
Op 12 november 2015 organiseerde LNE-AMV ism VITO een studiedag voor adviesverleners en milieu-inspecteurs. Hier werd oa de BBT-studie voor de aardappelen, groenten en fruitverwerkende nijverheid toegelicht.