Emissies naar water verminderen door het behandelen van afvalwater door middel van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Emissies naar water verminderen door het behandelen van afvalwater door middel van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren