Emissies naar water te monitoren met ten minste de onderstaande frequentie en in overeenstemming met de EN-normen, zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Emissies naar water te monitoren met ten minste de onderstaande frequentie en in overeenstemming met de EN-normen, zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Extra informatie

Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT om ISO-, nationale of andere internationale normen te gebruiken die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.

Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren