Affakkeling uitsluitend toepassen om veiligheidsredenen of bij niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (bv. opstart, stillegging) door het correct ontwerpen van de installatie en het gebruiken van installatiebeheer, zoals vermeld in BBT 15 van de ...

Terug naar het overzicht

Affakkeling uitsluitend toepassen om veiligheidsredenen of bij niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (bv. opstart, stillegging) door het correct ontwerpen van de installatie en het gebruiken van installatiebeheer, zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
 • Lucht
  • VOS
   • Algemeen VOS
  • NOx
  • CO
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Biologische behandeling van afval
   • Compostering in open systemen
   • Compostering gesloten systemen
   • Andere aerobe biologische behandeling van afval
   • Vergisting
   • Andere anaerobe biologische behandeling van afval
   • Mechanische biologische behandeling (MBB) van afval
   • Biologische reiniging van verontreinigde bodem
   • Andere biologische behandeling van afval
  • Fysico-chemische behandeling van afval
   • Behandeling van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen
   • Decontaminatie van PCB-houdende apparatuur
   • Fysisch-chemische behandeling van afval met calorische waarde
   • Fysisch-chemische behandeling van vast afval en/of steekvast slib
   • Regeneratie van afgewerkte oplosmiddelen
   • Herraffinage van afgewerkte olie
   • Fysicochemische reiniging van verontreinigde bodem
   • Thermische behandeling van afgewerkte actieve kool en gebruikte katalysatoren
   • Thermische reiniging van verontreinigde bodem
  • Mechanische behandeling van afval
   • Mechanische behandeling in shredders van metaalafval
   • Mechanische behandeling van AEEA die VFK's en/of VKW's bevatten (BREF WT)
   • Mechanische behandeling van kwikhoudende AEEA (BREF WT)
   • Mechanische behandeling van afval met calorische waarde
   • Kabelbewerkingsbedrijven
   • Sloperijen
   • Andere mechanische behandeling van afval
  • Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie
  • Andere afvalbehandeling