BREF-studie behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector

Dit BREF-document betreffende de beste beschikbare technieken voor afvalwater- en luchtbehandeling (CWW) is een horizontale studie. Het beschrijft de generieke processen met betrekking tot de behandeling en het beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector.  Dit houdt in dat de BBT voor de gehele chemische sector worden beoordeeld, onafhankelijk van de specifieke chemische activiteiten, productieprocessen en de aard of omvang van de ondernemingen.

Hoewel in de BREF enkel de chemiesector wordt behandeld, kan het document ook waardevolle informatie voor andere sectoren (b.v. raffinage) bevatten.


De studie als PDF downloaden : BBT-conclusies |  Volledig rapport (EN - 19.24 MB Kb - 664 pag.)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be

 

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Een zelfstandige geëxploiteerde afvalwaterzuiveringsinstallatie: 3.6.7.
 • Productie van koolwaterstoffen: 7.11.1°a)-f)
 • Productie van organometaalverbindingen: 7.11.1°g)
 • Productie van kunststofmaterialen: 7.11.1°h)
 • Productie van synthetische rubber: 7.11.1°i)
 • Productie van kleurstoffen en pigmenten: 7.11.1°j)
 • Productie van tensioactieve stoffen en tensiden: 7.11.1.°k)
 • Productie van anorganisch-chemische producten: 7.11.2°a)-d)
 • Productie van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen: 7.11.2°e)
 • Productie van  fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen: 7.11.3°
 • Productie van  farmaceutische producten: 7.11.4°
 • Productie van  explosieven: 7.11.5°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies