BREF-studie anorganische fijnchemicaliën

Dit document is, in combinatie met andere BREF-documenten in de reeks, bedoeld als rapportage van de activiteiten die worden beschreven in paragraaf 4 van de IPPC-richtlijn betreffende de 'chemische industrie'. Binnen de chemische industrie richt dit document zich op de sector 'anorganische fijnchemicaliën' (SIC).

Omdat de richtlijn geen definitie geeft van de term 'anorganische fijnchemicaliën' en aangezien deze term in de industrie niet overal op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, stelt dit document criteria voor die kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen anorganische fijnchemicaliën en anorganische bulkchemicaliën (Large Volume Inorganic Chemicals, LVIC). Daarnaast is ten behoeve van dit document de volgende werkdefinitie van anorganische fijnchemicaliën gebruikt:

"Met anorganische fijnchemicaliën worden anorganische stoffen bedoeld die industrieel worden geproduceerd door chemische bewerking, doorgaans in relatief kleine hoeveelheden, volgens bepaalde specificaties (d.w.z. zuiverheid) om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van een gebruiker of industriesector (bijv. de farmaceutische industrie)."

Gezien de enorme variatie aan anorganische fijnchemicaliën, bijbehorende grondstoffen en productieprocessen, richt dit document zich op een beperkt aantal ('illustratieve') SIC-families en sluit af met de BBT voor elk van deze specifieke families. Uitgaande van de illustratieve families en de specifieke bijbehorende BBT-conclusies worden in dit document generieke (of algemene) BBT-conclusies getrokken die van toepassing worden geacht op de productie van een breder scala aan anorganische fijnchemicaliën. De illustratieve families die in dit document worden uiteengezet, zijn specifieke anorganische pigmenten, fosforverbindingen, siliconen, anorganische explosieven en cyaniden. De informatie-uitwisseling inzake oplosbare anorganische nikkelzouten kon niet zodanig worden uitgevoerd dat hiervoor BBT-conclusies konden worden getrokken en daarom werd besloten de paragraaf inzake anorganische nikkelzouten uit dit document te schrappen.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 65 Kb)   |   volledige rapport (EN - 2269 Kb - 348 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals gassen: 7.11.2°a)
  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals zuren: 7.11.2°b)
  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals basen: 7.11.2°c)
  • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals zouten: 7.11.2°d)
  • Productie van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen: 7.11.2°e)
  • Productie van  fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen: 7.11.3°
  • Productie van  farmaceutische producten: 7.11.4°
  • Productie van  explosieven: 7.11.5°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies